Dalia Balsytė

Dalia Balsytė  – pianistė, 2008-2018 Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kamerinio ansamblio katedros vedėja; 2011 – 2016 LMTA Senato narė, Senato Meno komisijos pirmininkė; 2008-2018 – Muzikos fakulteto tarybos narė. D. Balsytė yra ECMA – Europos kamerinės muzikos akademijos – meno vadovė bei aktyviai dalyvauja ECMTA – Europos kamerinės muzikos dėstytojų asociacijos – veikloje. Už pedagoginius ir meninius pasiekimus Dalia Balsytė buvo  apdovanota Lietuvos Respublikos Seimo (2003), Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus (2007) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės (2009) padėkos raštais.

D. Balsytė – muzikų dinastijos atstovė. Jos tėvas – kompozitorius Eduardas Balsys, dukra – pianistė Indrė Baikštytė.  1972 m. D. Balsytė baigė M.K. Čiurlionio menų gimnaziją, 1972-1977 studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje  prof. Olgos Šteinberg fortepijono klasėje bei prof. Kornelijos Kalinauskaitės kamerinio ansamblio klasėje. 1980-1983 tęsė mokslus Maskvos P. Čaikovskio konservatorijos Kamerinio ansamblio katedroje, kur baigė asistentūros-stažuotės kursą pas prof. Tatjaną Gaidamovič ir prof. Aleksandrą Bondurianskį. 2002 m. stažavosi  Austrijoje, UDK Vienn J. Haydno kamerinės muzikos institute pas prof. Avedis Kouyoumdjian. Pianistė yra koncertavusi su Lietuvos kameriniu, Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestrais, groja įvairios sudėties kameriniuose ansambliuose, koncertuoja su instrumentalistais ir dainininkais. 1981-1986 metais Lietuvoje ir užsienyje koncertavo fortepijoninio trio sudėtyje. 1994-2000 metais D. Balsytė aktyviai bendradarbiavo su smuikininku Raimundu Katiliumi, 1998 buvo išleista šio dueto kompaktinė plokštelė.    

D.Balsytė yra nuosekli lietuviškos kamerinės muzikos propaguotoja. 1999 m. ji iniciavo ir kasmet LMTA  organizuoja Tarptautinį Lietuvos kompozitorių kamerinės muzikos atlikimo konkursą. D. Balsytė inspiruoja naujų kamerinių kūrinių atsiradimą, redaguoja ir  ruošia spaudai Lietuvos kompozitorių  kamerinius kūrinius, organizuoja jų koncertus, įrašo juos CD, yra lietuviškos muzikos kompaktinių plokštelių projektų vadovė.    

Nuo 1979 m. Dalia Balsytė dėsto Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. 1996 m. jai suteiktas docentės pedagoginis vardas, nuo 2008 m. dirbo profesoriaus pareigose, 2017 m. suteiktas profesorės pedagoginis vardas. Jos studentų ansambliai sėkmingai dalyvauja Lietuvos ir užsienio konkursuose ir festivaliuose. Tarp žymiausių absolventų –  Lietuvos Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatas, fortepijoninis trio FortVio(Indrė Baikštytė, Ingrida Rupaitė, Povilas Jacunskas) – keturių tarptautinių konkursų laureatas, Europos kamerinės muzikos akademijos (ECMA) absolventas. D.Balsytė dalyvauja nacionalinių ir tarptautinių konkursų žiuri darbe, veda kamerinio ansamblio meistriškumo kursus Estijos, Italijos, Kipro, Latvijos,   Lenkijos,  Suomijos, Vokietijos aukštosiose mokyklose.