Sveikas širdies mėnuo 2021 m. vasario mėn. sveikata.


Nuo m. Kražių gimnazija pripažinta sveikatą stiprinančia mokykla.

sveikas širdies mėnuo 2021 m. vasario mėn. sveikata ar galima treniruotis baseine su hipertenzija

Sveikatą stiprinančios mokyklos programos anotacija Kražių gimnazijos vizijoje išdėstytos pagrindinės mokyklos veiklos kryptys ir akcentuota bendruomenės vertybinė orientacija, koncentruojamas dėmesys žmogui, žmonių tarpusavio santykiams. Gimnazijoje yra gera sportinė bazė, daugiau kaip 50 procentų neformalaus ugdymo sudaro sportinė veikla, 40 procentų mokinių lanko choreografijos užsiėmimus.

sveikas širdies mėnuo 2021 m. vasario mėn. sveikata hipertenzija, kurią reikia gydyti nedelsiant

Siekdama įtraukti kuo daugiau bendruomenės narių į sveikatos stiprinimo veiklą, gimnazija integruoja tradicinės kultūros paveldą į sudarytą sveikatą stiprinančios mokyklos programą. Dalyvavimas Sveikatą stiprinančios mokyklos programoje — puiki sąlyga vystyti diskusijų kultūrą sveikatos ugdymo klausimais, tobulinti bendruomenės tarpusavio santykius, plėtoti pasitikėjimą ir partnerystę, pritraukti kuo daugiau gimnazijos bendruomenės narių aktyvios ir sveikos bendruomenės kūrimui.

Programos turinį sudaro veikla su mokiniais, veikla su tėvais, pedagogais ir kryptinga veikla su vietos bendruomene.

Augantis žmogus yra imlus ir lengvai pažeidžiamas, todė, bendruomenės sutarimu, įsipareigojame kurti aplinką, palankią sveiko gyvenimo įpročių ugdymui. Veiklos su mokiniais prioritetinės kryptys yra aktyvi sportinė veikla, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencija, sveika mityba, lytiškumo ugdymo galimybės, formos — diskusijos, parodos, susitikimai, konkursai, varžybos, turistiniai žygiai.

sveikas širdies mėnuo 2021 m. vasario mėn. sveikata hipertenzija kaip gydyti padidina kraujospūdį

Veikla su tėvais orientuota į kryptingą tėvų švietimą paskaitų, informacinės medžiagos platinimo, diskusijų ir tyrimų formomis. Svarbiausias vaidmuo siekiant programos įgyvendinimo tenka pedagogams, organizuojantiems formalų ir neformalų ugdymą.

sveikas širdies mėnuo 2021 m. vasario mėn. sveikata produktų, kurie padeda nuo hipertenzijos

Programos veiklos formos pedagogams — pasichologinių paskaitų ciklai, kvalifikacijos tobulinimas, dalyvavimas tarptautiniuose projektuose, akcijų organizavimas. Vietos bendruomenės vaidmuo programos įgyvendinimui ypač reikšmingas — tai kvalifikuota informacija sveikatinimo klausimais, bendravimas ir bendradarbiavimas susitikimų forma ir virtualioje erdvėje įgyvendinant programos tikslus ir uždavinius.

sveikas širdies mėnuo 2021 m. vasario mėn. sveikata kuris vartojo bičių pienelį nuo hipertenzijos

Sveikas širdies mėnuo 2021 m. vasario mėn.

sveikas širdies mėnuo 2021 m. vasario mėn. sveikata 10 būdų, kaip pagerinti širdies sveikatą

sveikata kryptinga veikla  bus puiki prielaida stiprinti gimnazijos bendruomenės mokslinės rekomendacijos gydant hipertenziją fizinę, protinę bei dvasinę sveikatą, taps darnios asmenybės vystymosi garantu.

Sveikatą puoselėjanti tradicinės kultūros mokykla, jungianti besimokančią visuomenę aktyviai ir sėkmingai veiklai.

  • Minėtinos dienos
  • SSKG posėdžio nutarimai: 1.

MISIJA Padėti kiekvienai asmenybei pagal prigimtinius gebėjimus įgyti gyvenimo kokybės kompetencijos ir įsilieti į besikeičiančios visuomenės gyvenimą. Pažangos garantas — žmogaus ryšys su žmogumi laiduojantis kaitos visumą.

Dauguma jų, deja, palieka š Anesteziologų-reanimatologų draugijos konferencija m.